IZOBRAŽEVANJA

V Strelskem društvu Proarmis izvajamo naslednja izobraževanja:
- izpit za varno rokovanje (skladno z zakonom o orožju) - za prijavnico klikni TUKAJ
- preizkus znanja o rokovanju z orožjem - za prijavnico klikni TUKAJ
- druga izobraževanja po internih pravilih društva (dinamično streljanje)
STRELSKO DRUŠTVO PROARMIS PTUJSKA CESTA 97, 2000 Maribor

ZADEVA: Prijava k usposabljanju o ravnanju z orožjem

Polja označena z * obvezno izpolnite.Pridobivanje znanja o pravilnem ravnanju z orožjem v okviru programa za pridobitev orožne listine poteka v teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja. Usposabljanje je namenjeno varnemu ravnanju z orožjem in uveljavlja določene standarde za vse lastnike orožja.
Glede ravnanja z orožjem je v veljavi splošno pravilo, da mora vsakdo z orožjem in strelivom ravnati s posebno skrbnostjo. Posebna skrbnost pri ravnanju z orožjem se kaže v njegovi pravilni in strokovni uporabi, nošenju, prenašanju in hrambi ter prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju. Orožje je nevarno, zato je neizogibno potrebna ustrezna pravna ureditev, povezana z orožjem. Le podrobna pravna ureditev zagotavlja tudi ustrezno pravilno ravnanje. Predpisi zagotavljajo izvrševanje javnega interesa, da je zagotovljeno varno ravnanje z orožjem.
V delu teoretičnega usposabljanja se tečajniki seznanijo s predpisi pozitivne zakonodaje, osnovami nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem in poznavanjem orožja in varnega ravnanja z orožjem.
V delu praktičnega usposabljanja se tečajniki seznanijo z obnašanjem na strelišču, streliškim redom, uporabo zaščitnih sredstev, odpravljanjem zastojev med streljanjem, izvajanjem streljanja z upoštevanjem tehnik merjenja, dihanja in proženja, čiščenjem in vzdrževanjem orožja, nošenjem in prenašanjem orožja ter hrambo orožja. Cilj usposabljanja je seznaniti in usposobiti tečajnike za samostojno, odgovorno in varno posedovanje, nošenje in prenašanje strelnega orožja v skladu s predpisi.

Zaključeno usposabljanje je formalni pogoj za opravljanje preizkusa znanja o ravnanju z orožjem.


CENIK

 Usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem*  200,00 €
 Usposabljanje, teoretični del in potrdilo - dedovanje**  135,00 €
Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem
- dolgocevno orožje*** ***
 50,00 €
Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem
- kratkocevno orožje***
 40,00 €
 Ponovno opravljanje izpita, teorija + praksa  90,00 €
 Ponovno opravljanje izpita, praktični del  60,00 €
 Izdaja novega ali dodatnega potrdila  15,00 €

*Usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem obsega usposabljanje o ravnanju z orožjem, ki vsebuje tudi kvalitetno gradivo 10 pedagoških ur teoretičnega dela in 5 pedagoških ur praktičnega dela s preizkusom streljanja, ter izpitni del pred tričlansko komisijo.

**Usposabljanje - teoretični del in potrdilo - Na podlagi 46. člena Zakona o orožju, v postopku izdaje dovoljenja za posest orožja, dokazuje dedič izpolnjevanje pogoja znanja o ravnanju z orožjem s potrdilom o obiskovanju teoretičnega dela usposabljanja pri izvajalcu usposabljanja. Za takšno orožje ne sme posedovati ali nabavljati streliva. Ta prepoved se vpiše v orožno listino.

***Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem kandidat izvede s svojim orožjem, in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja, pred izdajo orožnega lista ali pred vpisom orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja, in posameznik, ki se mu izda dovoljenje za posest orožja, mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen tip/vrsto orožja.

Cenik velja od 01.10.2016 - Strelsko društvo Proarmis, Ptujska cesta 97, 2000 MARIBOR


Dokumenti

O usposabljanju

IPSC pravila s kratkocevnim orožjem

Prijava na usposabljanje

Cenik

Pristopna izjava

Več ostalih dokumentov

Copyright Proarmis d.o.o. © 2017. Vse pravice pridržane.   O piškotkih    Avtor strani